• Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz çevre mühendisliği ve danışmanlığı alanında olup, aşağıda belirtilen işleri kapsamaktadır:• Proje Yer Seçimi;

• Güzergâh Tayini Çalışmaları;

• Uluslararası Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çalışmaları;

• Çevre İzin ve Lisansları Konusunda Danışmanlık;

• Çevre Yönetimi ve İzleme Çalışmaları;

• Çevresel Sorumluluk Analizi; ve

• AB Hibe Başvuruları için Teknik Yardım.